Pracovní setkání se zástupci Národného inšpektorátu práce

Dne 9. 2. 2022 se uskutečnilo v prostorách VÚBP, v. v. i., za dodržení veškerých platných protiepidemiologických opatření, pracovní setkání se zástupci Národného inšpektorátu práce ze Slovenska. Setkání se zúčastnila osobně paní generální ředitelka Bc. Hedviga Machayová, MBA, Mgr. Jaroslav Pástor, ředitel kanceláře generální ředitelky a JUDr. Lucia Sabová Danková, ředitelka odboru pracovněprávních vztahů.

Za Českou republiku se setkání zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Českomoravské konfederace odborových svazů, Státního zdravotního ústavu, Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.,  a GUARD7, v.o.s.

Celé setkání se neslo v pozitivním a přínosném duchu. Bylo domluveno další rozvinutí odborné spolupráce, jak při řešení výzkumných projektů, tak i v rámci dalších odborných aktivit. O vzájemné mezinárodní spolupráci bude podepsána rámcová dohoda.