Pracovní stres – 2. plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Jak vyplývá již z názvu a hlavního motta kampaně Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců, je tato kampaň prvotně a výhradně zamýšlena jako pomoc právě zaměstnavatelům a rovněž tak i mikropodnikům, malým podnikům a středním podnikům. Jednoznačné a jasné sdělení kampaně je, že zaměstnavatelé ušetří v případě, že se budou danou problematikou zabývat, tj. budou jí věnovat čas a prostředky. Je to právě zaměstnavatel, který prvotně vytváří pozitivní kulturu a pozitivní pracovní prostředí, což vyplývá z evropských výzkumů, studií, článků i praxe. Kampaň vychází z poznatků mnoha evropských studií a rovněž uvádí tvrdá data, která jednoznačně prokazují, že zaměstnavatel, který danou problematiku neřeší, na tom ekonomicky tratí. Tento apel je hlavním posláním kampaně.


Stresem se rozumí psychický stav jedince, kdy je ohrožena jeho integrita a hrozí poškození organizmu. Stres je důsledkem působení určitých událostí nebo činitelů, jež jsou označované jako stresory. Odezva na působení  stresorů (stresová reakce) se obvykle projevuje změnami ve vegetativních funkcích (např. v srdečně-cévním či v zažívacím systému) a v prožívání, jako je úzkost, strach, pocity napětí atd.

2. plakát – pracovní stres