Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021

Tuto rozšiřující a doplňující analytickou studii zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce, Českého báňského úřadu a Českého statistického úřadu. Studie je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 včetně tabulkové části v příloze.

V roce 2021 bylo vykázáno 88 smrtelných pracovních úrazů, což je o 20 případů méně než v roce 2020 a jedná se o historické minimum. Dále došlo k nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2020. K největšímu nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností došlo v odvětví Zpracovatelský průmysl (C.), Doprava a skladování (H.) a Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel (G.). Stoupl procentní podíl smrtelných pracovních úrazů ve skupině zdrojů úrazu „Nebezpečné látky“.

Interaktivní poster k pracovní úrazovosti v roce 2021