Praktické provádění školení BOZP / ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАННЯ З БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ПРАЦІ (БіОП)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., vydává sérii informačních plakátů, jejichž společným mottem je BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE. Plakáty, které vám postupně představujeme, jsou dostupné v češtině a ukrajinštině.

Třetí plakát shrnuje veškeré potřebné informace týkající se školení a instruktáže BOZP – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, dokumentace, úrazy na pracovišti, zvláštní odborná způsobilost, bezpečná obsluha elektrických zařízení atd.

🇨🇿 🇺🇦