Přehled počtu objednávek a testovaných vzorků

Během ledna až července tohoto roku zpracovalo naše oddělení zkušebnictví a certifikace enormní množství objednávek a otestovalo celkem 6606 vzorků. Podrobné údaje najdete v infografice.