Přerušení příjmu objednávek na zkoušení ochranných pomůcek

Z důvodu vysokého počtu požadavků musíme do 1.6.2020 přerušit příjem objednávek na zkoušení ochranných pomůcek. Pro případné informace se, prosím, obracejte na oddělení zkušebnictví a certifikace.

Kontakty:

 

vlajka GB/USA

Due to the high number of requests, we must suspend the receipt of orders for testing protective equipment by 1 June 2020. For any information, please contact the testing and certification department.

Contacts: