Příběh Vitaliye – pracovní úraz nelegálního zaměstnance

Tento video spot je jedním z výstupů výzkumného úkolu Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal výzkumný tým Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i.

Cílem video spotu je seznámit odbornou i laickou veřejnost s důležitými aspekty nelegální práce v České republice.

Cílovou skupinou jsou zejména cizinci, kteří již pracují v České republice, případně o práci zde uvažují, ale také občané ČR a zaměstnavatelé, kterým může přinést informace o problematice zaměstnávání cizinců z hlediska rizik výkonu nelegální práce v souvislosti s jejich pracovními úrazy. Video je dostupné s volitelnými titulky v českém, anglickém a ukrajinském jazyce.

Cizinci si často nejsou vědomi toho, jaké důsledky a nástrahy pro ně představuje výkon nelegální práce v České republice, a to zejména v případě, kdy se jim stane závažný pracovní úraz. Naším cílem je přispět k osvětě a prevenci těchto jevů tím, že poukážeme na okolnosti a konsekvence pro postiženého pracovníka, ke kterým může dojít v případě kombinace nelegálního zaměstnání a pracovního úrazu.

Video spot je inspirován skutečným případem z roku 2012, kdy došlo ke zřícení schodiště rekonstruovaného domu v Praze, v důsledku čehož jeden dělník zemřel a druhý byl středně těžce zraněn. Jméno aktéra a některé skutečnosti byly pro potřeby natáčení změněny.

Případ zraněného nelegálního pracovníka z právního hlediska okomentují tito experti:

  • doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.,  vede na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze semináře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a dále je garantem povinně volitelného předmětu Politika zaměstnanosti a personální řízení, volitelného předmětu Introduction into US Law, spolugarantem povinně volitelného předmětu Úvod do sociální politiky a koordinátorem specializačního kurzu Social Rights and Their Protection v rámci programu LL.M. Pravidelně se účastní vědeckých konferencí a rovněž se věnuje publikační činnosti.
  • JUDr. Štěpán Pastorek je právníkem dlouhodobě se zaměřujícím na oblast zaměstnávání cizinců a jejich pobyt na území České republiky. V současné době působí v advokátní kanceláři, jako výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a je interním doktorandem na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti s tématem nabyl také jako právník několika neziskových organizací zabývajících se prací s migranty. V oblasti zaměstnávání cizinců taktéž publikuje a školí.

Pokud Vás toto téma zajímá do větší hloubky, můžete si také poslechnout podcast s výše zmíněnými odborníky.

Práce cizinců v České republiceSouhrn informací o problematice práce cizinců ze třetích zemí mimo EU v České republice naleznete také na webových stránkách, které jsou jedním z výstupů výzkumného úkolu (informace jsou dostupné v češtině, angličtině, ukrajinštině, rumunštině a vietnamštině).

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.