Průzkum mínění fotbalistů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Česká asociace profesionálních hráčů organizují prostřednictvím společnosti ACREA internetový PRŮZKUM MÍNĚNÍ FOTBALISTŮ.

Tento anonymní průzkum proběhne ve vybraných fotbalových klubech a prostřednictvím sítě internet od 01.04.do 30.07.2021.

Pro vstup do webového dotazníku použijte jeden z uvedených odkazů: https://acrea.vubp.cz/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=FOTBAL  nebo

Výsledky tohoto průzkumu pomohou:

  1. k systematickému zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví fotbalistů,
  2. snižování počtu zranění při hře i v přípravě,
  3. při celkové snaze za bezpečnější fotbal ve všech kategoriích a úrovních.

Vážíme si osobní pomoci každého z vás současně přispět ke zkvalitnění výuky na základních a středních školách, jakož i při výkonu hráče fotbalu.