Ředitel VÚBP převzal pamětní medaili FBI UNIZA

Ve dnech 18. 5. a 19. 5. 2022 se zástupci VÚBP v čele s ředitelem zúčastnili 25. ročníku mezinárodní vědecké konference Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredi, kterou pořádá Fakulta bezpečnostného inžinierstva  Žilinské univerzity v Žilině (FBI UNIZA). V programu konference rezonovala aktuální témata, naši zástupci se zapojili příspěvky k problematice BOZP ve virtuální realitě a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem k psychosociálním rizikům ve státní správě. 

V rámci konference byla se zástupci fakulty a vedení univerzity projednána další spolupráce, která bude podpořena také členstvím prof. Ing. Jozefa Ristveje, PhD., EMBA, prorektora pro mezinárodní vztahy a marketing Žilinské univerzity v Žilině, v Radě VÚBP, v. v. i., pro nadcházející období.  

Ředitel VÚBP je členem vědecké rady FBI UNIZA a během konference převzal významné ocenění v podobě pamětní medaile Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žilině. 

V závěru proběhl společný workshop se zástupci Národného inšpektorátu práce v čele s paní generální ředitelkou v souvislosti s podílem na řešení výzkumného projektu FBI UNIZA na základě grantu APVV pod názvem Vývoj nástrojov na posudzovanie rizík pre účely vybraných podnikov a profesií v SR v súlade s požiadavkami EU.