Ročenka Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Představujeme vám zprávu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, veřejné výzkumné instituce, která shrnuje činnost za období 2018–2021.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v roce 2019 oslavil významné výročí svého vzniku. Za 65 let jeho existence byla bezpečnost práce poznamenána velkými změnami ve vývoji v této oblasti a výzkumný ústav dnes zaujímá významné místo v rámci oboru.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v současné době plní aktuální úkoly pro svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále pro Ministerstvo životního prostředí a další orgány státní správy. Věnuje se výzkumu, vzdělávání, zkoušení osobních ochranných prostředků, poradenství a osvětě v oblasti BOZP. Má také nezastupitelnou úlohu v prevenci pracovních rizik a prevenci závažných havárií.

Ke stažení zde.