Safety culture award

SAFETY CULTURE AWARD – změřte si svou kulturu bezpečnosti

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se stal garantem soutěže SAFETY CULTURE AWARD, která si klade za cíl lepší informování o kultuře bezpečnosti a jejím významu, zviditelnění firem se silnou kulturou bezpečnosti a odborná podpora těch firem, které s rozvojem kultury bezpečnosti začínají.

Cíle soutěže

Cílem soutěže je lepší informování o kultuře bezpečnosti a jejím významu, zviditelnění firem se silnou kulturou bezpečnosti a odborná podpora těch firem, které s rozvojem kultury bezpečnosti začínají. Chceme rovněž získat informace, jaká je úroveň kultury bezpečnosti v podnicích v ČR a nakolik se touto oblastí zabývají.   

Proč se zapojit do soutěže?

Nezáleží na tom, zda se kulturou bezpečnosti zabýváte dlouhodobě nebo zda teprve začínáte. Pomocí výsledků, které obdržíte, zjistíte, kde máte silné a slabé stránky. Na co je dobré se soustředit, které aktivity máte zvládnuté a kde je dobré změnit přístup.

Nejlepší firmy získají prestižní ocenění a budou mít možnost představit výsledky svého úsilí odborné veřejnosti. Firmy, které začínají, budou mít pro změnu příležitost získat cenné zkušenosti z praxe a zjistit, které přístupy jsou účinné, a které naopak nejsou vhodné.

Hledáte další náměty, inspiraci a příklady dobré praxe?

Pomocí soutěže Safety Culture Award chceme hodnotit kulturu bezpečnosti firem v České republice a zároveň jim poskytnout možnost vzájemného předání zkušeností.

Na závěrečném finále budete moci diskutovat se zástupci nejlepších firem. Ty zde budou představovat osvědčené postupy, zkušenosti a sdílet příklady dobré praxe.

Soutěže se mohou zúčastnit výrobní firmy, které mají více než 80 zaměstnanců.

Vyplněný soutěžní dotazník zašlete na adresu scaward.fbi@vsb.cz nejpozději do 31. 8. 2022.

Soutěž byla vyhlášena pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcíČeskomoravskou konfederací odborových svazů.

Organizátoři soutěže: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství,

Sdružení požárně bezpečnostního inženýrství, z.s.

Odborný garant: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Hlavní partner soutěže: OTAVAN WORKWEAR s.r.o.
Partneři soutěže: 3M Česko, spol. s r.o.,

EJENDALS

Mediální partneři: BOZPprofi.cz,

BOZPinfo.cz

Stránka soutěže: www.fbi.vsb.cz/sca

Jaký je stav kultury bezpečnosti ve Vaší firmě?

Pokud se chcete dozvědět více, zapojte se do soutěže Safety Culture Award.