Setkání ve výstavním stánku na Veletrhu vědy

Setkání ve výstavním stánku na Veletrhu vědy

V těchto dnech probíhá setkání zástupců Ministerstva práce a sociálních věcíStátního úřadu inspekce práceVýzkumného ústavu bezpečnosti práce a dalších partnerů na Veletrhu vědy pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci evropské kampaně BOZP 2023–2025 s názvem BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ PRÁCE V DIGITÁLNÍM VĚKU.

Veletrh vědy (8.–10. 6. 2023, PVA EXPO PRAHA) se zaměřuje na vzdělávání a vědu a jehož cílovou skupinou jsou především učitelé a studenti. 

Co vám ve stánku nabídneme:

  • prezentaci evropského projektu Napo pro učitele a předání informací o české verzi online dostupných učebních materiálů o bezpečnosti a ochraně zdraví k doplnění školních osnov při výuce zaměřené tímto směrem pro věkovou kategorii žáků 7–11 let;
  • informování návštěvníků o Napo filmech s tématy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v běžném životě;
  • informování návštěvníků o aktivitách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
  • propagaci specializované webové stránky na pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnosti a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí žáků a studentů – http://skoly.vubp.cz;
  • diskuze s návštěvníky veletrhu o významu a důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví (nejen) při práci, tj., také doma, při zájmových činnostech nebo při zábavě a odpočinku;
  • ukázku možnosti školení BOZP prostřednictvím virtuální reality;
  • pro děti, mládež a jejich doprovod je připraveno poučení o potřebě ochrany zdraví a bezpečného chování, a to formou her, kvízů a křížovek.

Těšíme se na setkání s vámi v Hala 6, č. stánku 58.