Seznamte se s projektem BOZP ve virtuální realitě

Pilotní projekt BOZP ve virtuální realitě je zaměřen na téma osobních ochranných pracovních prostředků ve zdravotnictví v době koronavirové epidemie. Z důvodů extrémní zátěže tohoto segmentu vlivem pandemie a s tím spojené intenzivní zaškolení v BOZP, které pilotní projekt postihuje.

Cílem projektu je implementace řešení do praxe. Jedinečnost projektu je ve multidisciplinárním spojení znalostí Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, praktické zkušenosti FN Plzeň a nejmodernější ověřených trendů pro efektivní vzdělávání. Technologickou platformu vyvinula společnost CIE – Centre for Industrial Engineering.

Dalšími partnery projektu jsou GUARD7 v.o.s.Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) a Fakultní nemocnice Plzeň.

Informační poster ke stažení