Soutěž učňů stavebních oborů ve znalostech o BOZP ukončila první ročník osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnil pilotní ročník osvětové kampaně na podporu zvyšování úrovně BOZP a ke zlepšení postojů a přístupů mládeže jako budoucí pracovní síly k otázkám ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

V pilotním ročníku se žáci přihlášených odborných škol v širším měřítku seznamovali s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a to jak teoreticky, tak z pohledu praxe. Ve školním roce 2021/2022 se kampaň BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ zaměřila na stavebnictví, jmenovitě pak na učňovské obory: zedník, zednické práce, stavební práce a montér suchých staveb. Na přání škol organizátoři připojili i další obory související se stavebnictvím, a to tesař, truhlář, elektrikář, instalatér a malíř.

Cílem organizátorů dlouhodobě koncipované kampaně je poskytovat budoucí pracovní síle potřebnou odbornou oporu před nástupem do zaměstnání nebo zahájením soukromého podnikání. Inovativní formou seznamovaní žáků s pravidly bezpečné práce a bezpečného chování na pracovišti bude kampaň i v dalších ročnících pomáhat i učitelům odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování.

Během odborně vedených seminářů, které probíhaly přímo ve školách, měli žáci možnost prokázat své znalosti o BOZP v písemném testu. Deset nejúspěšnějších žáků z celé republiky posléze postoupilo do závěrečného soutěžního kola, které proběhlo v Praze ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Ve finále poměřovali soutěžící své znalosti a dovednosti absolvováním písemného testu a ústní zkoušky před komisí složenou z předních odborníků na BOZP ve stavebnictví.

Výsledky soutěžního klání učňů vybraných stavebních oborů v BOZP dne 27. ledna 2022:

  • 1. místo – Tomáš Pávek, Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
  • 2. místo – Oleksandr Shutko, Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
  • 3. místo – Ondřej Boháč,  SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod

Všem soutěžícím patří uznání za prokázané znalosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Ti nejlepší byli za své výkony odměněni hodnotnými věcnými cenami.

Soutěž uspořádal v rámci osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí a za spolupráceArrano Group s.r.o. a s Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Webová stránka kampaně: https://prvni-zamestnani.vubp.cz/.

Tisková zpráva