Specialista v ergonomii 2023

Specialista v ergonomii 2023

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je jako jediný v České republice držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci 39-009-N Specialista v ergonomii. Od roku 2020 se dva krát ročně koná zkouška, která se skládá z písemné a ústní části, jejíž součástí je prezentace řešení ergonomické situace na pracovišti uchazeče. K dnešnímu datu zkoušku úspěšně složilo 64 specialistů v ergonomii. Zkouška vždy navazuje na kurz Specialista v ergonomii, který pořádá Česká ergonomická společnost (ČES).

Seznam držitelů osvědčení Specialista v ergonomii (kód: 39-009-N)

Ergonomie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi člověkem, jeho činností a ostatními prvky pracovního systému. K tomu jsou využívány poznatky, údaje a metody určené k dosažení optimální pohody člověka, zvyšování efektivnosti lidské činnosti a k prevenci rizik zdravotního poškození.

Cílem ergonomie je:

  • racionalizovat pracovní podmínky,
  • zvyšovat efektivnost a spolehlivost člověka při práci,
  • chránit zdraví člověka,
  • navrhovat pracovní předměty, pomůcky, nástroje, zařízení a stroje tak, aby svým tvarem, resp. funkčními vlastnostmi, co nejvíce odpovídaly požadavkům jejich uživatelů.

Zdroje informací v ergonomii

Ergonomické stresory

  • webová aplikace Ergonomické stresory, která umožňuje uživateli pomocí interaktivních vizuálních prvků analyzovat ergonomické stresory napříč několika faktory. Základem této aplikace je interaktivní kniha Ergonomické stresory pod kontrolou
  • materiály zdarma ke stažení