Specialista v ergonomii 2022

Specialista v ergonomii

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je jako jediný v České republice držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci 39-009-N Specialista v ergonomii. Od roku 2020 se dva krát ročně koná zkouška, která se skládá z písemné a ústní části, jejíž součástí je prezentace řešení ergonomické situace na pracovišti uchazeče. K dnešnímu datu zkoušku úspěšně složilo 57 specialistů v ergonomii. Zkouška vždy navazuje na kurz Specialista v ergonomii, který pořádá Česká ergonomická společnost (ČES).

Ergonomie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi člověkem, jeho činností a ostatními prvky pracovního systému. K tomu jsou využívány poznatky, údaje a metody určené k dosažení optimální pohody člověka, zvyšování efektivnosti lidské činnosti a k prevenci rizik zdravotního poškození.

Cílem ergonomie je:

  • racionalizovat pracovní podmínky,
  • zvyšovat efektivnost a spolehlivost člověka při práci,
  • chránit zdraví člověka,
  • navrhovat pracovní předměty, pomůcky, nástroje, zařízení a stroje tak, aby svým tvarem, resp. funkčními vlastnostmi, co nejvíce odpovídaly požadavkům jejich uživatelů.

 

Zdroje informací v ergonomii

VÚBP zajišťuje správu webové aplikace Ergonomické stresory, která umožňuje uživateli pomocí interaktivních vizuálních prvků analyzovat ergonomické stresory napříč několika faktory. Základem této aplikace je interaktivní kniha Ergonomické stresory pod kontrolou.

Ergonomické stresory

Také na webové stránce VÚBP jsou v rubrice Ke stažení k dispozici další materiály na dané téma.

Na stránce ČES v rubrice Zdroje informací jsou k dispozici elektronické materiály z oblasti ergonomii ve fulltextu volně ke stažení, monografie, odborné časopisy a doporučené užitečné odkazy.