Spolupráce VÚBP s univerzitami a veřejné přednášky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., spolupracuje s vysokými školami včetně působení našich pracovníků na univerzitách a přijímání stážistů.  Spolupráce s univerzitami se materializuje i do výstupů pro veřejnost, a tak 6. 4. 2022 proběhne na Vysoké škole báňské, Technické univerzitě Ostrava veřejný diskusní večer Co nás učí Ukrajina, COVID-19 a tornádo o bezpečnosti?, vedený prof. Pavlem Danihelkou z VÚBP – Regionální kanceláře Ostrava. V rámci akce budou využity výsledky spolupráce VÚBP a VŠB-TUO ve výzkumných projektech i v zapojení do činnosti mezinárodních organizací.

Pozvánka