Startuje dětská výtvarná soutěž NENIČ SI TĚLO

Téma muskuloskeletálních obtíží a onemocnění není jen výsadou pracovního světa. Týká se nás všech včetně dětí. Ty by se od útlého věku měly učit chápat význam zdraví a potřebu chránit si je zdravým způsobem života a prevencí úrazů a nemocí. Schopnost rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví je klíčová jak pro dítě samotné, tak pro jeho okolí, na které může svými znalostmi, dovednostmi a  schopnostmi pozitivně působit.

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou v rámci Evropy jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů souvisejících s prací. Únavné nebo bolestivé pracovní polohy/pozice, vykonávání opakovaných pohybů nebo nošení a ruční přemisťování těžkých břemen vyúsťují do  zdravotních problémů, jako jsou bolesti zad, krku, ramen a horních končetin po závažnější zdravotní potíže, které vyžadují nepřítomnost v práci a léčbu. Bolesti zad a další zdravotní obtíže se objevují i u ostatní (ekonomicky neaktivní) populace včetně dětí. Nejčastějšími příčinami bolestí zad u dětí jsou nevhodné školní aktovky a batohy, způsob jejich nošení a jejich neúměrná tíha, strnulé dlouhodobé sezení při vyučování ve škole nebo doma při distanční výuce, nesprávné rozměry nábytku využívaného k učení a trávení volného času nebo volba zcela nevhodného nábytku, časté a dlouhodobé sezení a problematické nebo nevhodné pozice zaujímané při práci s počítačem a dalšími prostředky pro elektronickou komunikaci a práci s informacemi, neergonomicky uspořádané místo pro práci s ICT atd.

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou muskuloskeletálních onemocnění, poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit ji teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí čelit vzniku MSD. Téma soutěže NENIČ SI TĚLO vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Soutěž pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které nad soutěží již tradičně převzalo záštitu.

Mladí umělci budou soutěžit ve věkových kategoriích:

  • 6 až 10 let a
  • 11 až 16 let.

Své práce mohou přihlašovat do 31. března 2022.

Doručené soutěžní práce zhodnotí odborná porota složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu inspekce práce, Českomoravské konfederace odborových svazů a organizátora soutěže. Výsledky soutěže organizátor vyhlásí v závěru školního roku 2021/2022 na slavnostní akci v Praze. Zde budou předány hodnotné ceny pěti vítězům v každé kategorii. Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, která se umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

Více informací je možné najít na webové adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_nenic-si-telo.php.

Tisková zpráva