Stolní kalendář na rok 2023 NENIČ SI TĚLO

Kalendář prezentuje oceněné a další zdařilé práce z dětské výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO.

Celostátní výtvarnou soutěž NENIČ SI TĚLO organizoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce v rámci evropské kampaně 2020−2022 Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Nad soutěží, podporovanou Evropskou agenturou pro BOZP, převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Soutěž byla určena žákům základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a dětem z dětských domovů. Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích: 6−10 let a 11−16 let.

Cílem soutěže bylo seznámit nejmladší generaci s problematikou muskuloskeletálních poruch, poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit ji teoreticky i prakticky do individuálního i celospolečenského úsilí, jak vzniku muskuloskeletálních onemocnění čelit.

Stránka soutěže: http://skoly.vubp.cz/soutez_nenic-si-telo.php