Stresové faktory u dobrovolných hasičů

Stresové faktory u dobrovolných hasičů

Během výkonu činnosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů jsou hasiči vystavováni různých fyzicky i psychicky náročným situacím. Tyto situace mohou mít dále vliv na budoucí akceschopnost hasičů, civilní povolání nebo osobní život. Z tohoto důvodu je třeba brát zřetel na vhodnou adaptaci na tyto situace a nebrat reakci těla na lehkou váhu. O tom, jaký mohou mít vliv stresové situace na dobrovolné hasiče a jakým způsobem reagovat a adaptovat se na tyto situace se dozvíte od pana Ing. Martina Röhricha.

Účastníci podcastu

  • Ing. Martin Röhrich – BfB trainer
  • Ing. Kamila Kempná – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

V podcastu zazněly tyto otázky

  • Na co je třeba klást důraz při zvyšování bezpečnosti dobrovolných hasičů?
  • Jakým způsobem reaguje tělo na stresory?
  • Jaké jsou zásady mentální adaptace na fyzickou a psychickou zátěž?
  • Na co je třeba klást důraz pro zvýšení celkové bezpečnosti dobrovolných hasičů?

Podcast ke stažení zde.
Podcasty VÚBP: https://www.buzzsprout.com/1514908
RSS Feed:  https://feeds.buzzsprout.com/1514908.rss


Všechny naše podcasty a aktuality v oblasti BOZP z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce najdete v záložce Podcasty.
Děkujeme za sdílení podcastu.

© VÚBP 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 04-S4-2021-VÚBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, v letech 2021–2022.