Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu

Druhý ze série podcastů k projektu Bezpečnost práce ve sportu jsme věnovali tématu: Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu.

Účastníci diskuze podcastu jsou:

  • Ing. Josef Velmelka, je zástupcem fotbalových agentů profesionálních hráčů. V mládí působil ve FK Chmel Blšany. V současné době působí jako registrovaný zprostředkovatel a držitel licence Players´ Agent od roku 2004, držitel licence Registrovaný zprostředkovatel FIFA od roku 2015 a člen organizačního výboru All Stars Cup.  All Stars Cup je mezinárodní fotbalový turnaj pro kategorii do 16 let, organizovaný na území České republiky od roku 2009. All Stars Cup pořádají sportovní agentura All Stars Team a Fotbalová asociace České republiky, ve spolupráci s fotbalovými kluby SK Slavia Praha a Bohemians Praha 1905.
  • Ing. Aneta Živná Kavalierová, která se svým synem pravidelně navštěvuje sportovní fotbalovou školičku při AC Sparta Praha. V podcastu zastupuje rodiče teprve začínajících fotbalistů, kterým není lhostejné, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při fotbalových zápasech a trénincích i v zázemí fotbalového hřiště a stadiónu.
  • Ing. Petr Polák, MBA, je zástupce skupiny „profesionálních bezpečáků“ (odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP) se znalostí sportovního prostředí a obzvláště fotbalu.

Realizací uvedeného podcastu byla pověřena tvůrčí a realizační skupina Lukáš L. Bech v roli moderátora a Mgr. Vlasta Čtvrtníčková v roli dramaturga podcastu.  Technickou realizaci podcastu zajistilo studio POLAS na Hanspaulce.  www.polas.cz

Motto diskuze podcastu: „Sport fotbal může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést k řadě zranění, která vznikají jednak při zápasech, soutěžích, a také při tréninkových procesech. Kromě vlastních sportovců jsou klíčovými osobami celého systému zástupci pořadatele, trenéři, vedoucí mužstev, resp. další zástupci sportovních subjektů.“

Pro dosažení potřebné změny v praxi je nutné vytvořit poznatkovou základnu v dané problematice, navrhnout účinné postupy, které pomohou ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví – při výuce sportů, zajištění tréninkových, přípravných a zápasových procesů ve sportovních organizacích, popř. také při práci s dětmi a mládeží ve školách.

Diskuze mezi účastníky podcastu se budete dotýkat role a očekávání od odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik, která je onou osobou, jež má zaměstnavateli pomáhat v řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důležitý bude pohled a očekávání zástupkyně rodičů a agentů profesionálních hráčů.

Úloha moderátora bude usměrňovat diskuzi mezi účastníky podcastu týkající se různých otázek, například:

  • Je tomu opravdu tak, že si hráči nebo jejich trenéři možná rizika, která na ně čekají při přípravě, tréninku nebo při fotbalových zápasech, často neuvědomují nebo je podceňují
  • Jaký je váš pohled nebo zkušenost jako maminky nadaného mladého fotbalisty se zmíněným fotbalovým procesem, respektive s mírou rizik při zátěži během přípravy a zápasů, která na hráče čekají?
  • Jakým způsobem může „profesionální bezpečák“ přispět ke zvýšení bezpečnosti hráčů fotbalu?
  • Jaký je pohled hráčského fotbalového agenta FIFA na vztah mezi nezraněným/výkonným fotbalistou vs. zdroji příjmu fotbalového klubu nebo fotbalisty samotného?

Statistika webové stránky http://fussballverletzungen.com/ transparentně uvádí statistická data o zranění v německé fotbalové Bundeslize: „Zranění podle jednotlivých fotbalových týmů v německé Bundeslize“.

Dovedou si účastníci našeho podcastu představit, že by podobná statistika byla publikována i v české 1. lize nebo i v nižších soutěžích v České republice?

V závěru se dozvíme, jak se účastníci podcastu vyjádří k otázce: Jak změnila pandemie COVID-19 chod fotbalových aktivit a fotbal jako takový tak, jak jsme jej dříve znali?

Srdečně Vás zveme k poslechu podcastu z dílny VÚBP, v. v. i.

Projektové oddělení VÚBP, v. v. i.
Ing. Anna Cidlinová, Ph.D. a Ing. Petr Polák, MBA

Podcast je ke stažení zde.
Podcasty VÚBP: https://www.buzzsprout.com/1514908
RSS Feed:  https://feeds.buzzsprout.com/1514908.rss

©2020 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-2020-VÚBP Bezpečnost práce ve sportu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2021.

Všechny naše podcasty a aktuality v oblasti BOZP z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce najdete v záložce Podcasty.
Děkujeme za sdílení podcastu.