Třetí příběh kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Třetí příběh kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI je zaměřen na smrtelný pracovní úraz – pád ze žebříku.

V den úrazu pracovník prováděl opravu rozbočovací krabice elektrické instalace.  Vzhledem k tomu, že tyto rozvody se nacházejí ve výšce 6,30 m, použil hliníkový žebřík o délce 7 m, a to tak, že si žebřík opřel o kovový žlab elektrického vedení. Vylezl na žebřík, kde pomocí kapesního nožíku a elektrických svorek opravoval elektrické vedení. Při této práci byl muž zřejmě zasažen elektrickým proudem, došlo k jeho pádu ze žebříku na betonovou podlahu výrobní haly, kde si způsobil zranění neslučitelná se životem. Vzhledem k prostorovému uspořádání místa vzniku pracovního úrazu tělo postiženého bylo nalezeno až druhý den. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.