Třetí ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zná vítěze

Ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA a vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Bc. Lucie Kyselová předali v pondělí 14. prosince 2020 ceny vítězům 3. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

Cílem soutěže je podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora BOZP na staveništi v České republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům procesu výstavby a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.

  • kategorii A, určené pro fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi v přípravné fázi staveb, zvítězil Ing. Jiří PerďochArrano Group s. r. o., který se přihlásil s projektem Plán BOZP pro stavbu Rekonstrukce Polikliniky Zahradníkova – 3. a 4. etapa, kde jako koordinátor BOZP na staveništi během přípravy stavby navrhl konkrétní postupy a technická řešení pro provádění prací ve spolupráci s projektantem stavby.
  • kategorii B, určené pro fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci staveb, zvítězil Ing. Dalibor Alter rovněž z Arrano Group s. r. o. V projektu s názvem Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice projektoval Ing. Alter jako koordinátor BOZP na staveništi opatření zaměřená na kritické body stavby vůči provozované dopravní cestě a dále opatření při pracích na mostním objektu vůči splavnosti řeky a zaměřil se i na digitalizaci a přístupnost dat.


Tisková zpráva