Kampaň Zdravé pracoviště začíná

Tříletá evropská kampaň Zdravé pracoviště začíná

Dne 23. 10. 2023 Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) na tiskové konferenci v Bruselu oficiálně spustila kampaň Zdravé pracoviště na období 2023−2025, tentokrát zaměřenou na digitální technologie. Nová kampaň pod názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku má za cíl zvýšit povědomí o výzvách a rizicích týkajících se BOZP v souvislosti s digitálními technologiemi a o potřebě řídit je bezpečným a zdravým způsobem, který podporuje kulturu prevence rizik.

Téma kampaně bylo zvoleno proto, že digitální technologie nabízejí pracovníkům a zaměstnavatelům ve všech odvětvích více příležitostí, ale představují také výzvy a rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Na více než 80 % pracovišť v celé Evropě se používají osobní počítače, notebooky, tablety, chytré telefony a další mobilní zařízení.

Kampaň si klade za cíl

 • zlepšit znalosti o bezpečném a produktivním používání digitálních technologií ve všech odvětvích,
 • zvýšit povědomí o digitalizaci a jejím dopadu na BOZP,
 • informovat o vznikajících rizicích a příležitostech,
 • prosazovat hodnocení rizik a zdravé a bezpečné řízení digitální transformace práce,
 • usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů.

Prioritní oblasti

 • práce prostřednictvím digitálních platforem

Práce prostřednictvím digitálních platforem se často týká pracovních míst v povoláních a odvětvích, která jsou velmi ohrožena a jsou spojena s horšími pracovními podmínkami.

 • automatizace pracovních úkolů

Používání digitálních technologií pro automatizaci procesů s sebou nese řadu příležitostí, ale také potenciálních rizik a výzev, jako je ztráta znalosti situace lidí, přílišná závislost nebo možná ztráta specifických dovedností pracovníků.

 • práce na dálku a hybridní práce

Práce na dálku musí být součástí povinného hodnocení rizik prováděného zaměstnavatelem.

 • řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence

Je nezbytné budovat důvěru v tyto systémy, a to informováním a konzultováním pracovníků, aby se mohli podílet na jejich navrhování a zavádění.

 • chytré digitální systémy

Tyto nové systémy využívají digitální technologie ke shromažďování a analýze dat nebo signálů s cílem identifikovat a vyhodnocovat rizika v oblasti BOZP a předcházet tak škodám nebo je minimalizovat a podporovat BOZP.

 

Více informací naleznete na internetové stránce kampaně www.healthy-workplaces.eu.

Na vícejazyčné internetové stránce kampaně je k dispozici široká škála informací, publikací, případových studií a praktických nástrojů a pokynů.

 

 • Přihlaste se k odebírání zpravodaje kampaně:

https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-newsletter

 •  Sledujte aktivity a akce v sociálních médiích: 

#EUhealthyworkplaces

 • Informujte se u národního kontaktního místa o akcích konaných ve vaší zemi:

https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/en/campaign-partners/national-focal-points