Nanoscience and nanotechnology 2022

Účast na mezinárodní konferenci NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY

Ve dnech 17. a 18. listopadu 2022 se konala v Dubaji 2. mezinárodní konference NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY. Hlavním cílem konference, která se stala důležitou událostí v kalendáři pro průmyslníky, výzkumné pracovníky, akademiky, vědce, elektronické inženýry a studenty z celého světa, bylo představit výsledky v oboru nanověd a nanotechnologie. Nanotechnologie je jednou z rychle rostoucí a nejdůležitější oblastí v globálním výzkumu. Za účelem podpory vývoje nanotechnologie a nanomedicíny je důležité, aby vzdělání nanovědy bylo hlavní prioritou pro pokrok ve výzkumu.

Nanoscience conference

Program konference

 

Za Českou republiku se konference zúčastnila Petra Roupcová z Vysoké školy báňské – TUO a Karel Klouda z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kteří vystoupili s prezentací na téma:

Contribution to the toxicity of released micro and nanoplastics to the environment during the processing of nonwoven nanotextiles

(Petra ROUPCOVÁ, Karel KLOUDA, Hana KUBÁTOVÁ, Marek NECHVÁTAL, Kateřina BÁTRLOVÁ)

Přítomnost mikroplastů a nanoplastů ve vodě a v půdě není žádným tajemstvím. Primárním zdrojem nanoplastů v přírodním prostředí je výroba a zpracování plastů a sekundárním zdrojem nanoplastů je fragmentace plastových výrobků. Fragmentace plastů je výsledkem řady procesů, které závisí jak na složení plastů, tak na podmínkách prostředí. Pandemie covid-19 změnila v roce 2020  mnoho aspektů každodenního života. Budoucnost se rozhodně zdá být méně městská a méně globální. Pandemie covid-19 v roce 2020 zvýšila poptávku po prostředcích na ochranu dýchacích cest, zejména po obličejových maskách a respirátorech. Obličejové masky obsahují nanotextilie z plastových nanovláken, které jsou obzvláště oblíbené a široce používané. Vzhledem k množství denně používaných masek a respirátorů na bázi nanotextilií – jejich výroba, používání a nesprávná a neregulovaná likvidace přispívají a budou i nadále přispívat k rostoucímu znečištění životního prostředí mikroplasty a nanoplasty. Je pravděpodobné, že k návratu k normálu již nedojde. Globální ekosystém, na jehož základě se vyvinula moderní společnost, bude muset být přepracován.

Prezentace příspěvku

Fotodokumentace z  mezinárodní konference NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY