Účast na zahraničních seminářích pořádaných EU-OSHA

Zástupce Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Ing. Jiří Vala, Ph.D., se v říjnu 2022 zúčastnil seminářů pořádaných Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

Nositelné technologie pro hodnocení rizik

Ve dnech 6. a 7. října 2022 se konal ve španělském Bilbau seminář na téma Nositelné technologie pro hodnocení rizik. Seminář umožnil sdílení zkušeností s vývojem, adaptací, používáním, propagací a údržbou e-nástrojů pro hodnocení rizik. Účastníci diskutovali o problémech, jako jsou:

  • výzvy a výhody používání nositelných zařízení při hodnocení rizik;
  • za jakých okolností jsou nositelná zařízení nejužitečnější;
  • jaké by mohly nastat problémy při jejich používání;
  • jak je používat, aby účinně přispívaly k hodnocení rizik, aniž by se hodnocení rizik stalo pouze procesem měření (např. zapojením pracovníků do ověřování dat);
  • otázky týkající se ochrany dat;
  • a kdy je nejvhodnější využití těchto e-nástrojů. 

Součástí setkání byly i prezentace organizací, které již vyvinuly nástroje pro použití nositelných zařízení pro hodnocení rizik nebo provedly výzkum jejich použití. 

Daná problematika bude rovněž i součástí nadcházející kampaně EU-OSHA Zdravé pracoviště na období 2023−2025 na téma Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku, s cílem zvýšit povědomí o dopadu nových digitálních technologií na práci a pracoviště a souvisejících výzvách a příležitostech v oblasti BOZP. 

Alternativní budoucnost oběhového hospodářství a BOZP v roce 2040

Dne 13. 10. 2022 se konal v Bruselu seminář s názvem Alternativní budoucnost oběhového hospodářství a BOZP v roce 2040. Od konce roku 2020 EU-OSHA spolu s Future Impacts zkoumala možný vývoj oběhového hospodářství a jeho dopady na BOZP v Evropské unii. Během toho byla pro projekt vytvořena sada 4 scénářů s cílem predikovat budoucí cesty včetně příležitostí a rizik, informovat o politice a zvýšit povědomí o snížení potenciálních negativních dopadů BOZP v budoucnu. Aby byla tato dvouletá prognostická studie patřičně uzavřena, uspořádala EU-OSHA tento seminář, na kterém se diskutoval možný budoucí vývoj týkající se oběhové ekonomiky. Přední evropští odborníci a osoby s rozhodovací pravomocí se sešli k diskuzi o výsledcích prognostické studie a prozkoumali budoucí strategie pro řešení potenciálních příležitostí a výzev oběhové ekonomiky pro evropská pracoviště. 

Pro více informací je k dispozici stránka: https://www.euosha-events.eu/ForesightWS4/.

Fotodokumentace z účasti Ing. Jiřího Valy, Ph.D., na semináři v Bilbau