Upozorňujeme na uzávěrku soutěže PROFESIONÁL BOZP dne 31. srpna 2021!

6. ročník národní soutěže PROFESIONÁL BOZP je určený pro osoby odborně způsobilé plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svou činnost na celém území České republiky.

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k úkolům v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

Soutěžit můžou:

  1. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  2. osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.  – https://www.vubp.cz/profesional-bozp.

Slavnostní předání ocenění vítězům 6. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP se uskuteční 26. října 2021.