Úspěšná certifikace open source výrobku

Naší ostravské pobočce se podařilo dosáhnout certifikace open source výrobku, vzniklého pro potřeby řešených projektů.

Pro naše výzkumné aktivity jsme vytvořili větrný tunel, pomocí 3D tisku a open-source hardwaru jako je Arduino. Tento tunel slouží pro kalibraci měřících sond, které se používají pro dvousměrné měření proudění horkých plynů, zejména při požárech (tzv. robust bi-directional velocity probes – BDVP). Jedním z hlavních důvodů vývoje tohoto zařízení je snadná a levná dostupnost techniky pro všechny z celého světa. Svým přístupem tak plníme cíle udržitelnosti OSN, zejména Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace.

👉Tento větrný tunel získal certifikaci open-source přístroje od prestižní Open Source Hardware Association, podporované Technology Law and Policy Clinic of New York University. Certifikovaný model je jedním z výstupů úspěšné spolupráce VÚBP a spolku Majaczech a slouží pro potřeby projektů řešených VÚBP i v oblasti požárního inženýrství a výzkumu.

ℹ️ Bližší informace o certifikaci je možné nalézt na následujícím odkaze, kde je navíc možné stáhnout veškeré potřebné podklady ke stavbě vlastního větrného tunelu 📌 htps://certification.oshwa.org/cz000006.html.