V Opavě se dnes předávaly ceny vítězům národního kola soutěže Správná praxe

15. ročník celoevropské soutěže Správná praxe je organizován Evropskou agenturou pro BOZP za partnerské spolupráce s členskými státy Evropské unie. Za Českou republiku je národním partnerem Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vyzvalo podniky k předložení projektů svědčících o úspěšných postupech účinného řízení BOZP v souvislosti s prevencí muskuloskeletálních poruch na pracovišti.

Soutěž, která je součástí kampaně Zdravé pracoviště, pořádaná v letech 2020–2022 pod názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž, si klade za cíl ocenit podniky, které významným a inovativním způsobem přispívají k BOZP tím, že na pracovišti předcházejí muskuloskeletálním poruchám a eliminují je. Tyto poruchy patří v Evropě k nejčastějším onemocněním souvisejícím s prací.

Účast v soutěži Správná praxe je dokladem aktivit, které podnik uskutečnil a které vedly k získání pozitivních zkušeností a staly se zdrojem námětů k podpoře prevence rizik.

Podniky oceněné v národním kole soutěže Správná praxe

1. místo: ŠKODA AUTO a.s.

Projekt Rotace práce ke snížení poruch horních končetin při výrobě silničních vozidel se zaměřil na řízení rotace zaměstnanců v praxi. Rotace byla realizována na třech pracovištích, a to na logistice montáže, lince náprav a lince baterií pro elektrovozy.

2. místo: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projekt Posilování pohybového zdraví se zaměřil na péči o vlastní pohybové zdraví u příslušníků bezpečnostních sborů, resp. pracovníků rezortu Ministerstva vnitra České republiky, a tím zvýšil standard BOZP.

3. místo: Aptar Čkyně s.r.o.

Projekt Manipulace s břemeny (manipulace s kartony, nádobami na stravu a odpad, s granulátem) se zaměřil na zaujímání nepřijatelných pracovních poloh v souvislosti s fyziologicky nevhodnými polohami zad a horních i dolních končetin a na předcházení muskuloskeletálním poruchám.

Předání ceny za Správnou praxi

Vítěznou cenu Správná praxe převzala Mgr. Eva Macková, koordinátor, ŠKODA AUTO a.s., z rukou náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Mgr. Dany Roučkové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna