Volné pracovní pozice ve VÚBP, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., nabízí tři volné pracovní pozice:

Inzerát na pracovní pozici technický pracovník (874)

 Inzerát na pracovní pozici zkušební technik – elektro (875)

 Inzerát na pracovní pozici zkušební technik – chemik (876)

 

V případě Vašeho zájmu doručte strukturovaný životopismotivační dopis e-mailem nebo poštou tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30.06.2021 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

personální oddělení
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
e-mail: personalni@vubp.cz

Na obálku prosím uveďte „NEOTVÍRAT – inzerát  č.j.: VÚBP/xxx/II.2./21/5.99/ IN

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběr bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.