VÚBP se zapojuje do mezinárodních akcí OSN k rozvoji bezpečnosti

Ve dnech 24. až 26. srpna 2020 se v prostorách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), sešla česká část mezinárodní skupiny expertů složená z prof. Pavla Danihelky (VÚBP), Mgr. Jiřího Musílka (generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR) a Ing. Karla Vančury (Český národní výbor pro omezování následků katastrof). Expertní skupina, zřízená United Nations Development Programme (UNDP) – Rozvojovým programem OSN odpovídajícím za řízení a koordinaci rozvojových projektů a poskytování technické pomoci – má za úkol, ve spolupráci s odborníky z Moldavska a se zástupci UNDP, navrhnout strategii snižování rizik katastrof Moldavska. Experti se věnují jak přírodním katastrofám, tak závažným haváriím a selháním technologií. Využity budou výsledky předchozí mezinárodní spolupráce, při níž český tým ve stejném složení asistoval při vytváření systému národních indikátorů katastrof v Gruzii v roce 2017 nebo na Evropském fóru ke snižování rizik katastrof v Římě v listopadu 2018. Zapojením do mezinárodních aktivit v prevenci technologických katastrof i v bezpečnosti životního prostředí se tak ukazuje uplatnění výsledků VÚBP v praxi i příspěvek pro naplňování globální strategie OSN Rámec ze Sendai.