prodloužení akreditace OZO

VÚBP získalo akreditaci pro OZO v prevenci rizik v oblasti BOZP na další 3 roky

Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce byla prodloužena akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na další 3 roky (č.j. MPSV-2023/97635-423 ze dne 24. 7. 2023).

Akreditaci pro provádění zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP má Výzkumný ústav bezpečnosti práce již od roku 2010.

Za 13 let u nás úspěšně zkoušku absolvovalo 1 084 frekventantů. Osvědčení se vydává na dobu 5 let.

VÚBP NABÍZÍ ZKOUŠKY A KURZY PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

Pro zájemce o získání požadované odbornosti a o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik pořádáme přípravu na zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik v podobě následujících kurzů:

Obsah kurzů je v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.).