Prodloužení autorizace specialista/specialistka v ergonomii

VÚBP získalo autorizaci pro profesní kvalifikaci Specialista/specialistka v ergonomii na dalších 5 let

Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce byla prodloužena autorizace pro profesní kvalifikaci Specialista/specialistka v ergonomii (kód 39-009-N), číslo autorizace 2019/12, ode dne 12. 4. 2024 na dobu 5 let.

PDF icon Rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j.: MPSV-2024/24816-443/1

Ověřování dosažení odborné způsobilosti podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, budou provádět autorizovaní zástupci, jménem autorizované osoby, kteří byli do funkce ustanoveni.

Odborná zkouška se skládá z písemné a ústní části, jejíž součástí je prezentace řešení ergonomické situace na pracovišti uchazeče.

K dnešnímu datu zkoušku úspěšně složilo 64 specialistů/specialistek v ergonomii

PDF icon Seznam držitelů osvědčení Specialista/specialistka v ergonomii

  • TERMÍN ZKOUŠKY: 10. – 11. 12. 2024 (zkouška je dvoudenní)
  • CENA ZKOUŠKY A ÚHRADA POPLATKU ZA ZKOUŠKU: Úhrada nákladů za vykonání dvoudenní zkoušky (písemná a ústní část) ve stanoveném termínu pro jednu osobu činí 7 000 Kč + 21 % DPH (8 470 Kč s DPH)
  • PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE: Zkoušku může vykonat každý žadatel, který podal řádně vyplněnou přihlášku ke zkoušce a uhradil poplatek za vykonání zkoušky. Word Icon Přihláška ke zkoušce

Podrobné informace o zkoušce jsou k dispozici na adrese https://vubp.cz/kurzy-a-zkousky/specialista-v-ergonomii.

Zkouška vždy navazuje na kurz Specialista v ergonomii, který pořádá Česká ergonomická společnost (ČES).