Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., zastoupená ředitelem PhDr. Davidem Michalíkem, Ph.D. DBA,
vyhlašuje dne 30. 11. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa výzkumný pracovník
(č.j.: VÚBP/1975/II.2/2020/5.99/VŘ).

  • Druh práce: výzkumný pracovník právního oddělení
  • Práce na plný pracovní úvazek.
  • Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.
  • Předpokládané datum nástupu: 1. 1. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

V případě Vašeho zájmu doručte

  • strukturovaný životopis s motivačním dopisem
  • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • seznam publikační činnosti
  • jiné (např. doklad o odborné zkoušce, jazykové zkoušce, certifikáty)

osobně nebo poštou tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15.12.2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
personální oddělení VÚBP/1975/II.2/2020/5.99/VŘ
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 – Nové Město