Vyhlášení 4. ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Při příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstvo práce a sociálních věcí další, v pořadí již 4. ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

Jedná se o soutěž, jejímž cílem je ocenit jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP na staveništích, kteří vykonávají práci v dané oblasti a kteří napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám BOZP, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku.
Záměrem soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI je podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora BOZP na staveništi v ČR, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.
Soutěž je určená pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popřípadě i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.
Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v. v. i.

Tisková zpráva zde.