Soutěž profesionál koordinátor BOZP na staveništi

Vyhlášení 5. ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Při příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstvo práce a sociálních věcí další, v pořadí již 5. ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

Soutěž je určená pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popřípadě i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

  1. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona stavebníkovi),
  2. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,
  3. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE

26. října 2023 Vyhlášení 5. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
31. srpna 2024 Uzávěrka pro odevzdání přihlašovacího formuláře
září 2024 Zasedání hodnoticí komise (1. a 2. kolo)
22. října 2024 Slavnostní předání ocenění vítězům 5. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci, Praha 1

 

Leták ke stažení

Koordinátor BOZP na staveništi

INFORMACE O SOUTĚŽI

http://www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp/

Národní soutěž vyhlašuje a organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Mediálními partnery soutěže jsou společnost Wolters Kluwer, a.s. a oborové portály BOZPinfo.cz a BOZPprofi.cz. Partnerem soutěže je společnost CERVA Group.