Safety culture award

Vyhlášení vítězů soutěže Safety Culture Award 2022−2023

Na mezinárodní konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023 (27.–28. 4. 2023, Hotel Sepetná, Ostravice) se konalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže SAFETY CULTURE AWARD, která si klade za cíl lepší informování o kultuře bezpečnosti a jejím významu, zviditelnění firem se silnou kulturou bezpečnosti a odborná podpora těch firem, které s rozvojem kultury bezpečnosti začínají. Odborným garantem soutěže byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Do soutěže se přihlásilo celkem 34 společností a přes první a druhé kola prošli 4 finalisté, kteří prokázali, že patří k firmám, pro které bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců není prázdnou frází.

Kromě čtyřech nejlepších byla rovněž vyhlášena Cena za originální řešení, kterou získala společnost Recovera Využití zdrojů a.s. za nástroj Extraliga bezpečnosti. Společnost netradiční formou motivuje k zapojení zaměstnanců do BOZP a může být i cennou inspirací pro ostatní podniky.

Výsledky soutěže Safety Culture Award 2022–2023

  • 1. místo — Wrigley Confections ČR, kom. spol.
  • 2. místo — Jacobs Douwe Egberts OPS CZ, s.r.o.
  • 3.–4. místo — Mondi Štětí a.s.
  • 3.–4. místo — FORVIA Faurecia

Zástupci těchto společností přijeli na konferenci, aby převzali ocenění a aby se zároveň utkali v přímém souboji o cenu odborné veřejnosti. V průběhu svých prezentací a panelových diskusí měli účastníky přesvědčit, že právě oni jsou nejlepší a zaslouží si jejich cenu. 

Nejvíce hlasů získala společnost Wrigley Confections ČR, kom. spol., která se stala držitelem Ceny odborné veřejnosti. Účastníky zaujala svým nadšením a nápady a po právu letos získala obě nejvyšší ocenění.

Organizátoři soutěže: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství,

Sdružení požárně bezpečnostního inženýrství, z.s.

Odborný garant: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Hlavní partner soutěže: OTAVAN WORKWEAR s.r.o.
Partneři soutěže: 3M Česko, spol. s r.o.,

EJENDALS

Mediální partneři: BOZPprofi.cz,

BOZPinfo.cz

Stránka soutěže: www.fbi.vsb.cz/sca