Vyhlašujeme 2. ročník soutěže Cena Lva Wintera v oblasti BOZP

Cílem této odborné soutěže je oslovit vysoké školy a jejich studenty, ocenit vynikající absolventské práce a umožnit vítězům stáž ve VÚBP, pod dohledem odborníků z oboru BOZP, nanotechnologií, ergonomie, managementu rizik a mnoha dalších.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií:

  1. bakalářské práce,
  2. diplomové a rigorózní práce,
  3. dizertační práce.

Propozice k soutěži jsou dostupné zde.

Ocenění vítězům 2. ročníku absolventské soutěže Cena Lva Wintera v oblasti BOZP bude slavnostně předáno na konci roku 2021.

Vítězové prvního ročníku