Vyšel nový Zpravodaj 3/2021

Co se dozvíte z nového vydání Zpravodaje?

  • ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ, KONTROLNÍ ČINNOST SÚIP V OBLASTI PRACOVNÍCH PODMÍNEK ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
  • HLÁŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZKUŠENOSTI A PROBLEMATICKÉ OTÁZKY Z PRAXE
  • POZNATKY Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ INSPEKCE NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ A ZLÍNSKÝ KRAJ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU V ROCE 2020
  • PLNĚNÍ LAHVÍ LPG BEZ SOUHLASU VLASTNÍKA
  • Z ROZHODOVACÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
  • VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI V ROCE 2020

Zpravodaj ke stažení zde