Výsledky soutěže

Výsledky 4. ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Profesionál koordinátor BOZP na staveništiU příležitosti Evropského týdne BOZP, který se koná každý rok v říjnu a je nejvýznamnější událostí všech kampaní Zdravé pracoviště pořádaných Evropskou agenturou pro BOZP, byly předány ceny vítězům národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

Dne 25. 10. 2022 v Kaiserštejnském paláci v Praze předali náměstkyně pro řízení sekce zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková,  generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a náměstek ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý ceny vítězům 4. ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

Národní soutěž má za cíl podpořit v České republice aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora BOZP na staveništi, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním pracovníkům ve stavebnictví a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.

Soutěž je určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí.

Do soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI bylo zasláno osm soutěžních projektů. Hodnoticí komise u vítězných projektů kromě jiného ocenila odpovědnost a profesionální přístup koordinátorů BOZP na staveništi, a to zejména v otázce zlepšování pracovních podmínek, pracovního prostředí a zvyšování kultury bezpečnosti. Díky opatřením z projektů, které autoři představili, se mohou nedostatky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništích lépe odstranit.

Vítězi 4. ročníku národní soutěže se stali:

v kategorii A – Koordinátor BOZP při přípravě staveb

Ing. PETR LAJČÍK

Autor vítězné práce v kategorii A zpracoval plán BOZP pro novostavbu budovy F ve Fakultní nemocnici Olomouc. V součinnosti s projektantem navrhl bezpečnostní prvky, důležité pro realizaci z hlediska efektivnosti a ekonomiky, které bylo potřebné promítnout do rozpočtu stavby před výběrem zhotovitele. Šlo např. o zajištění pracovníků během tvorby svislých a vodorovných monolitických konstrukcí.

Vítěz kategorie A soutěže Profesional - koordinator BOZP na staveništi - Petr Lajčík

Zleva: Vítěz kategorie A Petr Lajčík, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, náměstek ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý

v kategorii B – Koordinátor BOZP při realizaci staveb

Bc. MICHAL BUJNAČEK

Autor vítězné práce v kategorii B aktualizoval plán BOZP pro modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek, neboť plán BOZP z přípravy stavby nebyl vyhovující. Stanovil konkrétní postupy prací pro zhotovitele, věnoval se především ochraně veřejnosti, např. při frézování vozovky v těsné blízkosti ZŠ Šenov.

Vítěz kategorie B soutěže Profesional - _ koordinator BOZP na staveništi - Michal Bujnaček

Zleva: Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková, vítěz kategorie B Michal Bujnaček, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, náměstek ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý

v kategorii C – Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci staveb

Ing. HEDVIKA AUDOVÁ, DiS.

Autorka vítězné práce v kategorii C navrhla opatření pro umístění mobilního oplocení včetně bezpečnostního značení při výměně lodžiových zábradlí a zasklení lodžií bytového domu. Při rekonstrukci střešního pláště navrhla instalaci hasicích přístrojů do každé strojovny a seznámila pracovníky s jejich umístěním. Dále při revitalizaci panelového domu navrhla zhotovit ochrannou stříšku nad vchodem, aby byla zajištěna bezpečnost osob při vstupu do objektu.

Vítěz kategorie C soutěže Profesional - koordinator BOZP na staveništi - Hedvika Audová

Zleva: Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková, vítěz kategorie C Hedvika Audová, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, náměstek ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý

 

Blahopřání a plaketa

Blahopřání vítězi soutěže od ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a skleněná plaketa

 

Národní soutěž vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce.

Více o soutěži je na stránce http://www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp/.

Tisková zpráva MPSV