Výsledky voleb do Rady VÚBP, v. v. i., podle zákona č. 341/2005 Sb.

Po pěti letech se v květnu 2022 konala volba členů do Rady VÚBP, v. v. i. Členy Rady se stali kandidáti, kteří získali platný hlas od nadpoloviční většiny zúčastněných voličů. Rada se skládá z 10 členů, z toho 6 členů interních a 4 členové externí. Na prvním zasedání nové Rady VÚBP, v. v. i., dne 30. 5. 2022 byl hlasováním zvolen předseda a místopředsedové rady.

Předseda rady:

  • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA náměstek ředitele VÚBP

Místopředsedové rady:

  • Ing. Martina Pražáková vedoucí Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií VÚBP
  • Ing. Radka Sokolová místopředsedkyně ČMKOS 

Členové rady:

Tajemnice rady: Klára Malme tajemnice VÚBP