Zpravodaj 4/2022

Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje

Čtvrté vydání Zpravodaje obsahuje následující příspěvky:

  • Diskriminace a nerovné zacházení ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů (JUDr. Jana Werdanová vedoucí inspektorka Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
  • Pády z pojízdných lešení způsobené jejich převrácením (Ing. Jiří Antonín inspektor oddělení BOZP, specializace stavebnictví Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj)
  • Smrtelný pracovní úraz vzniklý otravou oxidem uhelnatým, související s chybným provozováním plynové kotelny (Karel Pokorný inspektor oddělení BOZP, specializace VTZ-PZ Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu)
  • Provádění společných kontrolních akcí zaměřených na dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti (Mgr. Martina Šlesingerová inspektorka oddělení NLZ Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj)
  • Zdvihací zařízení z pohledu SÚIP (Ing. Jiří Kysela metodik/inspektor pro manipulaci a skladování a zdvihací zařízení Státní úřad inspekce práce)
  • Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas ve světle aktuální judikatury (Mgr. Daniel Šeterle inspektor oddělení PPV Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)
  • Nabídka vzdělávacích akcí VÚBP, v. v. i., v 1. pololetí 2023

Zpravodaj 4/2022 ke stažení zde.

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce vychází 4x ročně.

Vydavatelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10068.