Vyšlo druhé číslo letošního Zpravodaje

Druhé vydání letošního Zpravodaje obsahuje následující příspěvky:

Zpravodaj 2/2022
  • VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI V OBLASTI NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (Ing. Michal Kubík, úsek inspekce NLZ, Státní úřad inspekce práce)
  • VLIV PANDEMIE COVID-19 NA KONTROLNÍ ČINNOST ODDĚLENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ OIP3 V ROCE 2021 (Ing. Milena Holečková, inspektorka oddělení PPV, Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu)
  • NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY PŘI KONTROLE VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ (Ing. Milan Kulovaný, inspektor oddělení BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj)
  • POJEM PRACOVIŠTĚ Z POHLEDU BEZPEČNOSTI PRÁCE (Mgr. Gabriela Hubaczková, právní úsek, Státní úřad inspekce práce)
  • KONTROLNÍ ČINNOST V OBLASTI TERCIÁRNÍ SFÉRY ZE STRANY ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE (Mgr. Jakub Orság, úsek inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce)
  • PRÁVNÍ POSTAVENÍ SUBJEKTŮ V PŘESTUPKU DLE § 140 ODST. 1 PÍSM. G) ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI V KONTROLNÍ PRAXI (Mgr. Lukáš Jaroš, inspektor oddělení NLZ, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)

Zpravodaj 2/2022 ke stažení zde.