JOSRA 3-4/2022

Vyšlo dvojčíslo JOSRA

Dnes bylo vydáno dvojčíslo 3–4/2022 JOSRA. 

Druhé vydání letošního časopisu JOSRA obsahuje následující články:

RECENZOVANÝ

NERECENZOVANÝ

 

Přehled všech čísel časopisu JOSRA, které vydal VÚBP, je k dispozici na stránce: https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra.

Recenzovaný elektronický Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (zkráceně JOSRA, Journal of Safety Research and Applications) je zaměřen na oblast vědy, výzkumu, aplikací a technologií v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a související obory. Časopis je dostupný na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. ISSN 1803-3687.