Vyšlo nové číslo Zpravodaje

První vydání letošního Zpravodaje obsahuje následující příspěvky:

  • PARTICIPACE SÚIP NA REALIZACI PROJEKTU 22 % K ROVNOSTI – KONTROLNÍ ČINNOST V OBLASTI ROVNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ (Ing. Karolína Menšíková, úsek inspekce PVP, SÚIP)
  • BEZPEČNOST PRÁCE PŘI CHOVU SKOTU (Ing. Lukáš Krčmář, úsek inspekce BOZP, SÚIP)
  • SHRNUTÍ NOVINEK, KTERÉ DO NAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU PŘINESE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1152, ZE DNE 20. 6. 2019, O TRANSPARENTNÍCH A PŘEDVÍDATELNÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH V EVROPSKÉ UNII (Mgr. Dalibor Válek, vedoucí právního oddělení, Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu)
  • V ROCE 2021 DOŠLO K NEJNIŽŠÍMU POČTU SMRTELNÝCH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZA POSLEDNÍCH 20 LET (Mgr. Richard Kolibač, tiskový mluvčí SÚIP)
  • BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (PhDr. Irena Kuhnová, VÚBP)
  • DOPADY PANDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19 DO PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ (Ing. Eliška Těžká, úsek inspekce PVP, SÚIP)

Zpravodaj 1/2022 ke stažení zde .