Výstupy – test – Haken

2019
NECHVÁTAL, Marek; SENČÍK, Josef; VALA, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Pavlína; BLÁHA, Jiří; ČTRNÁCTÝ, Libor SYRNÝ, Petr: Analýza bezpečnosti návštěvníků areálu ústřední čistírny odpadních vod Praha – prezentace metodiky, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
MLEZIVOVÁ, Iveta; SVOBODOVÁ, Lenka; BULÍNOVÁ, Pavlína; VÁCHOVÁ, Marcela: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky - druhý odborný workshop, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, W - Uspořádání (zorganizování) workshopu detail
MLEZIVOVÁ, Iveta; SVOBODOVÁ, Lenka: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky - první odborný workshop, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, W - Uspořádání (zorganizování) workshopu detail
MLEZIVOVÁ, Iveta; SVOBODOVÁ, Lenka; BULÍNOVÁ, Pavlína; VÁCHOVÁ, Marcela: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky - souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace detail
SENČÍK, Josef; BLÁHA, Jiří; ČTRNÁCTÝ, Libor; SYRNÝ, Petr; HAVLICA, Martin; MRÁZ, Václav; SUDA, Jan: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výkopech: přihlédnutí ke zkušenostem integrovaného záchranného systému, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Stať ve sborníku detail
MLEZIVOVÁ, Iveta; SVOBODOVÁ, Lenka: Budou chytrá řešení i v oblasti BOZP?, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
BULÍNOVÁ, Pavlína; VÁCHOVÁ, Marcela: Budou pracovní místa v prosazující se zelené ekonomice bezpečná a zdraví neohrožující?, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
NECHVÁTAL, Marek; SENČÍK, Josef; SEDLÁČKOVÁ, Pavlína; VALA, Jiří; KELNAR, Luboš; MICHÁLKOVÁ, Jana; SYRNÝ, Petr: Ergonomie kyslíkového kopí v průmyslové praxi, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
BÁRTLOVÁ, Kateřina; NECHVÁTAL, Marek; KLOUDA, Karel; ROUPCOVÁ, Petra; KUBÁTOVÁ, Hana: Monitorování výskytu nanočástic v pracovním prostředí se zaměřením na zemědělské činnosti, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
KLOUDA, Karel; NECHVÁTAL, Marek; ROUPCOVÁ, Petra; BÁRTLOVÁ, Kateřina: Monitorování výskytu nanočástic v prostředí a prvotní závěry měření, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
NECHVÁTAL, Marek; SENČÍK, Josef: Možné přístupy ke změnám v oblasti zajištění BOZP při realizaci výkopových prací, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Stať ve sborníku detail
TILHON, Jiří; DRIEMEROVÁ, Iva: Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500 zaměstnanci - souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace detail
BÁRTLOVÁ, Kateřina; KLOUDA, Karel; NECHVÁTAL, Marek; ROUPCOVÁ, Petra; BERNATÍKOVÁ, Šárka: New Risks in OHS with Focus on Selected Nanotechnological Workplaces, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Stať ve sborníku detail
MLEZIVOVÁ, Iveta; MRKVIČKA, Petr: Nové přístupy pro zlepšování informační základny o BOZP, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
KOLEKTIV AUTORŮ: Nové trendy v BOZP, kvalita pracovního života 2019: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní odborné konference konané u příležitosti 65 let VÚBP a 50 let SÚIP: Praha, hotel Olšanka, 16. 10. 2019, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, B - Odborná kniha detail
NECHVÁTAL, Marek; SENČÍK, Josef,; SEDLÁČKOVÁ, Pavlína; BLÁHA, Jiří: Occupational Health and Safety of Employees in the Czech Republic - Occupational Accident Statistics of Employees in the Czech Republic Based on Their Nationality, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
NECHVÁTAL, Marek; SEDLÁČKOVÁ, Pavlína; SENČÍK, Josef; VALA, Jiří: Odhad pracovních úrazů zaměstnanců pracující pro více zaměstnavatelů a pracovních úrazů zaměstnanců s jedním zaměstnáním v České republice, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
VÁCHOVÁ, Marcela; SVOBODOVÁ, Lenka: Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
KLOUDA, Karel; HÖLZEL, Jaroslav; MATUŠINCOVÁ, Kristína; OSVALDOVÁ MAKOVICKÁ, Linda: Sledovanie zmien mechanických vlastností u protichemického odevu pri pôsobení fyzikálne-chemických vplyvov, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
SVOBODOVÁ, Lenka; MLEZIVOVÁ, Iveta: Technologická revoluce v praxi - I. část, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 428 další