Výstupy – test – Haken

2020
CIDLINOVÁ, Anna; RÖHRICH, Martin: 10 principů ergonomie, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
KLOUDA, Karel; BÁTRLOVÁ, Kateřina; NECHVÁTAL, Marek: 3D tisk a jeho vliv na pracovní prostředí, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Stať ve sborníku detail
CIDLINOVÁ, Anna; HORÁČKOVÁ, Alena; PETIK, Lukáš; EICHLER, Miloš: Administrativní pracovník - nástroj platformy OiRA pro online interaktivní hodnocení rizik, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; ŠTEFKO, Martin; MALÝ, Stanislav; MICHALÍK, David; ŠKRÉTA, Karel; TILHON, Jiří: Analytická podkladová studie k existujícím legislativním předpisům v dané problematice s ohledem na současný vývoj a změny, včetně predikce dalšího vývoje a doporučení, Dodavatel: Technologická agentura České republiky, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
SCHEU, Lenka; VAŇÁSEK, Jiří; RANGLOVÁ, Jana; HAVELKA, Josef: Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb. - souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace detail
CIDLINOVÁ, Anna; HORÁČKOVÁ, Alena; EICHLER, Miloš; PETIK, Lukáš: Automobilová doprava - nástroj platformy OiRA pro online interaktivní hodnocení rizik, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
CIDLINOVÁ, Anna; ŠTĚDRÝ, Roman; ŠOLTÉS, Viktor; KUBÁS, Jozef: Bezpečnosť príslušníkov obecných polícií, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
TILHON, Jiří; MACHÁČKOVÁ, Andrea; ŠKRÉTA, Karel; NECHVÁTAL, Marek; HLAVIČKOVÁ, Hana; HRUBÁ, Kateřina; ŠTEFKO, Martin: BOZP v rámci kontrolních činností odborových organizací - souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Technologická agentura České republiky, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace detail
CIDLINOVÁ, Anna; HORÁČKOVÁ, Alena; EICHLER, Miloš; PETIK, Lukáš: COVID-19 - nástroj platformy OiRA pro online interaktivní hodnocení rizik, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
VÁCHOVÁ, Marcela; Mlezivová, Iveta: Data o BOZP - předpoklad pro digitální budoucnost, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, D - Stať ve sborníku detail
ŠTEFKO, Martin: Dočasné přidělení v zajetí koncepčních problémů, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
KUHNOVÁ, Irena; RŮŽIČKOVÁ, Petra; RŮŽIČKA, Jakub; MATEJKA, Ján: Doporučení a návrhy změn rámcových vzdělávacích programů a akreditačních programů vysokých škol (oblast BOZP), Dodavatel: Technologická agentura České republiky, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
KUHNOVÁ, Irena; SLOVÁČKOVÁ, Ivana; DVOŘÁKOVÁ, Barbora; FEIGERLOVÁ, Monika: Doporučení a návrhy změn rámcových vzdělávacích programů a akreditačních programů vysokých škol (oblast zdraví), Dodavatel: Technologická agentura České republiky, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
TILHON, Jiří; MACHÁČKOVÁ, Andrea; ŠKRÉTA, Karel; NECHVÁTAL, Marek; HLAVIČKOVÁ, Hana; HRUBÁ, Kateřina; ŠTEFKO, Martin: Doporučení pro podporu a rozvoj konstruktivní kontroly BOZP ze strany odborových organizací, Dodavatel: Technologická agentura České republiky, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
CIVÍNOVÁ, Denisa: Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním COVID‑19, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
ŠTEFKO, Martin; MATEJKA, Ján: Doručování v pracovněprávních vztazích ve světle zásady poctivého právního jednání, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; SEDLÁČKOVÁ, Pavlína; VALA, Jiří; BLÁHA, Jiří; KECEK, David; LUPTÁK, Milan; VESELÁ, Kateřina: Globalizace a problematika BOZP s přihlédnutím k zaměstnávání migrantů: I. část: úvod do problematiky, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; SEDLÁČKOVÁ, Pavlína; VALA, Jiří; VESELÁ, Kateřina; LUPTÁK, Milan; KECEK, David; BLÁHA, Jiří: Globalizace a respektování norem BOZP s přihlédnutím k zaměstnávání zahraničních pracovních migrantů: 2. část: kultura v oblasti BOZP, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
KLOUDA, Karel: Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence - souhrnná výzkumná zpráva k dané problematice, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace detail
SCHEU, Lenka; VAŇÁSEK, Jiří: Hygiena rukou - příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku detail
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 538 další