Výstupy – test – Haken

2022
CIDLINOVÁ, Anna; BÁRDY, Marek; VESELÁ, Kateřina; BUREŠ, Marek: 2D Požární ochrana, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
SEDLÁČKOVÁ, Pavlína; SENČÍK, Josef; VESELÁ, Kateřina; RŮŽIČKOVÁ, Petra: Aby tělo nebolelo: plakátová kampaň, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
RANGLOVÁ, Jana; PASTOREK, Štěpán; HEJDUKOVÁ, Jitka; ŠTEFKO, Martin; VÍCHOVÁ, Veronika; SOLNICKÁ, Dalimila; STEHLÍK, Josef: Aktuální otázky nelegální práce a zaměstnávání cizinců v ČR: workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP 2022, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, W - Uspořádání (zorganizování) workshopu detail
PASTOREK, Štěpán: Aktuální trestněprávní a pracovněprávní otázky nelegálního zaměstnávání cizinců, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
ŽIVNÁ KAVALIEROVÁ, Aneta: Algoritmus pro predikci pracovní úrazovosti, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
ŽIVNÁ KAVALIEROVÁ, Aneta: Algoritmus pro predikci pracovních úrazů, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, R - Software detail
MĚRKOVÁ, Veronika; VALA, Jiří; RŮŽIČKA, Jakub; EICHLER, Miloš; JINDRA, Petr: Aplikace IDRIS: webová stránka, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; VESELÁ, Kateřina; KOTÍKOVÁ, Jaromíra: Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; VESELÁ, Kateřina; MRKVIČKA, Petr; KAINRÁTHOVÁ, Renata: Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb: souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva detail
SENČÍK, Josef; HANUŠ, Petr; ŠTĚDRÝ, Roman; TRŽIL, Dan: Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb: podcast, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, A - Audiovizuální tvorba detail
ŽIVNÁ KAVALIEROVÁ, Aneta: Big Data BOZP – návrh architektury a možnosti vytěžování dat z informačních systémů pro efektivní řízení a zvyšování úrovně BOZP: souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva detail
DANIHELKA, Pavel; KEMPNÁ, Kamila; KEMPNÝ, Kamil; SMOLKA, Jan; DOSTÁL, Filip; ŠTEFKO, Martin; VOLF, Oldřich: BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů: souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva detail
CIDLINOVÁ, Anna: BOZP ve virtuální realitě: webová stránka, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
KLOUDA, Karel; BÁTRLOVÁ, Kateřina; KUBÁTOVÁ, Hana; ROUPCOVÁ, Petra; SLANÝ, Jan: Covid-19 pandemic influence on the presence of micro and nanoplastics in the environment, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost) detail
VAŇÁSEK, Jiří: Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK: souhrnná výzkumná zpráva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva detail
VAŇÁSEK, Jiří: Devatero doporučení pro změny v rekvalifikacích, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
MĚRKOVÁ, Veronika; ULMANOVÁ, Jiřina: Digitální archiv BOZP SAFE: Policy Brief VÚBP, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
ŠTEFKO, Martin: Dokument věnující se atakům (fyzických i verbálních útoků) klientů vůči zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb a možnosti obrany těchto zaměstnanců z hlediska práva, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
ŠOLTÉS, Michal; PERTOLD, Filip; STRAVA, Ondřej: Dopady navýšení rodičovského příspěvku na trh práce: workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory 09-S4-2021-VÚBP Determinanty a dopady volby délky rodičovské dovolené v ČR, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, W - Uspořádání (zorganizování) workshopu detail
RANGLOVÁ, Jana; SCHEU, Lenka; VANČUROVÁ, Kateřina: Doporučení pro zaměstnavatele k eliminaci mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti: Policy Brief VÚBP, Dodavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků detail
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 808 další