Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese

Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese: souhrn výsledků výzkumného úkolu úkolu 06-S4-2021-VUBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v závěru roku 2023 dokončil řešení výzkumného úkolu 06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese, který navázal na výzkumný úkol Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR, řešeného v letech 2018–2020.

Hodnocení rizikHlavním cílem výzkumného úkolu bylo vyvinout novou aplikaci – monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO s možným propojením jednotlivých nástrojů s výstupem do jednoho rozhraní pro celkové řízení rizik a usnadnit tak malým podnikům, mikropodnikům a OSVČ působícím v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik. Více v souhrnné výzkumné zprávě.

 

 

Přehled dosažených hlavních výsledků, které vzešly z výzkumu:


© 2023
Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 06-S4-2021-VUBP Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2021–2023.