Výzkum a management rizik

Je otevřené multidisciplinární pracoviště, které spolupracuje s ostatními odbornými pracovišti VÚBP, s výzkumnými organizacemi, vysokými školami, aplikační sférou, průmyslem i jednotlivými odborníky v širokém spektru svých aktivit souvisejících s riziky.  Významná část činností pracoviště probíhá v Regionální kanceláři VÚBP v Ostravě.

Pracoviště má tuto misi:

  • Podporovat a rozšiřovat činnosti mateřského pracoviště, VÚBP Praha, včetně posilování jeho mezinárodního rozměru.
  • Provádět výzkum a vývoj zaměřené na poznání, porozumění a zvládání rizik vyplývajících z pracovních činností, zvláště pak těch aktuálních a s významnou společenskou relevancí.
  • Podporovat budování odborných kapacit v BOZP a souvisejících oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí, udržení prosperity a zajištění kvality života.
  • Poskytovat příležitost odborného růstu nadějným mladým výzkumníkům, provádět mentoring špičkových jedinců.
  • Dosáhnout dlouhodobou udržitelnost.

Kontakt:

prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
tel.: +420 221 015 844
e-mail: danihelka@vubp.cz