Aktuálně řešené projekty

Název:Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (REZIMAS)
Číslo:VI04000064
Nadřazený projekt:
Řešitel:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra České republiky
Spoluřešitel:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (další spoluřešitel: Ústřední hasičská škola Bílé Poličany)
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zdroj:Bezpečnostní výzkum ministerstva vnitra
Spolupříjemce:
Popis:Projekt má za cíl zvyšování odolnosti komunit proti komplexním hrozbám epidemického, přírodního i technologického charakteru posilováním resilience, vytvářením možností vzniku lokálních platforem snižování rizik katastrof (DRR) a zefektivněním činnosti ostatních složek IZS. Výstupem bude metodika tvorby lokálních platforem DRR a souhrnná výzkumná zpráva. Projekt bude vycházet z analýzy zkušeností s COVID-19 v ČR i cizině a z moderních konceptů resilience a governance rizik. Cílovou skupinou jsou samospráva, místní akční skupiny a ostatní složky IZS.
Výsledky:
Výstup: