Aktuálně řešené projekty

Název:Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb
Číslo:02-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu bude zmapovat stav úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnanců a dalších pracovníků (dobrovolníků) působících ve vybraných oblastech sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající situace. Metodologie a způsob získávání informací bude několika druhový, aby byl zajištěn co nejpřesnější výstup. V rámci výzkumného úkolu bude začleněna i oblast zahrnující specifické podmínky v krizových situacích s důrazem nejen na dobu pandemie apod.
Výsledky:
Výstup:

A - Problematika BOZP v sociálních službách - podcast

Jost - Pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních službách a vybraná judikatura - článek

A - Příklady správného a špatného stoje https://youtu.be/hYyMRD1J_KA

A - Správný stoj a úlevové polohy při dlouhodobém stání https://youtu.be/ExalLlf7CxI

A - Příklady špatného a správného sedu https://youtu.be/imgWwONY2Oo

A - Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu 1 https://youtu.be/F1mA7EUm5rI

A - Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu 2 https://youtu.be/untuslJ-DqQ

A - Úlevové polohy při dlouhodobém stoji či sedu https://youtu.be/stt1ENFSmY0

O - Aby tělo nebolelo - 10 plakátů

A - Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb - podcast